Bài 4: Chỉnh sửa thanh bên (Sidebar)

Tùy chỉnh thanh bên trang web của bạn

Thêm hoặc xoá các mục từ thanh bên của bạn


1. Chủ nhân trang web có thể thêm và xoá các mục trong thanh bên trang web bằng cách nhấn vào "Edit sidebar" liên kết 
ở dưới cùng của thanh bên. 


2. Bạn có thể chỉnh sửa, xóa, hoặc thêm các mục mới vào thanh bên. Nhấp vào "Thêm một mục bên".


3. Trong hộp thoại, chọn kiểu thành phần của trang bạn muốn thêm vào.


4. Mục này đã được thêm vào. Nếu bạn muốn tổ chức các yếu tố, bạn có thể sắp xếp lại bằng cách kéo các hộp.Thay đổi vị trí hoặc chiều rộng của sidebar của bạn


1. Nhấp vào "Thay đổi bố trí trang web".


2. Trong hộp thoại, bạn có thể chọn vị trí của các bên và chiều rộng. Khi bạn làm xong, bấm vào nút "OK".


3. Nhấp vào "Lưu thay đổi".


4. Khi thay đổi của bạn đã được xác nhận, bấm vào nút "Quay trở lại trang web".

Diện mạo thay đổi Sidebar của bạn


1. Có nhiều cách bạn có thể tùy chỉnh sidebar của bạn. Trong khu vực Quản lý trang web, bấm vào "Màu sắc và Fonts".2. Di chuyển xuống phần Sidebar Gadgets để xem và chỉnh sửa các biến sidebar. Khi thực hiện xong nhấp vào "Lưu thay đổi"
 và điều hướng quay lại trang web của bạn.