Bài 5: Chèn hình ảnh hoặc Album ảnh Picasa

Thêm một album ảnh Picasa hoặc hình ảnh

Chèn một album ảnh

1. Trong trình đơn Insert chọn Picasa Photo hoặc Picasa Web Slideshow. 
2. Nếu bạn chọn xem hình tự động, bạn sẽ được trình bày với một hộp thoại để chèn URL của album Web Picasa của bạn. Để thấy rằng URL, trong một cửa sổ trình duyệt khác nhau hướng đến http://picasaweb.google.com/home.3. Trong Picasa điều hướng đến các Album mà bạn muốn giới thiệu. Nhấp vào album.


4. Trong album, click vào "Liên kết với album này."


5. Sao chép liên kết.


6. Điều hướng trở lại với Google Sites và dán vào URL được sao chép. Nhấp vào "Lưu".  


Chèn một hình ảnh Picasa

1. Nếu bạn chọn Picasa Photo, một hộp thoại sẽ bật lên hiển thị hình ảnh hiện tại của bạn Picasa. Chọn Album những có chứa các bức ảnh mà bạn muốn sử dụng.


2. Chọn các hình ảnh và bấm vào nút "Chọn".

3. Khi bạn đang thực hiện chỉnh sửa các trang, bấm vào nút "Save".Upload ảnh lên Picasa

Chọn Upload hình ảnh, trình duyệt máy tính của bạn cho tập tin, chọn album bạn muốn hình ảnh được in, và bấm vào nút "Upload".