Các Phần Mềm Học Tập

  1. Phần mềm học đánh máy: Mavis Beacon Teach Typing 20 (cực cool):http://www.mediafire.com/?qwqutk2ykmj


  2. Phần mềm tạo sơ đồ tư duy: Mindmap Mindjet Manager pro 9 http://www.mediafire.com/?clstj3prq4lg3uy

 
3.
Phần mềm chỉnh sửa hình ảnh

Portable Photoshop CS5 (Không cần cài đặt): http://www.mediafire.com/?zncdnntny20#1
Comments