Chèn bản đồ Google Maps

 

Thay thế một bản đồ


Đầu tiên, tạo bản đồ của bạn.

(Nếu bạn đã có một bản đồ, bỏ qua các hướng dẫn để chèn bản đồ trong trang.)

1. Tới http://maps.google.com (hoặc phiên bản địa phương của bạn, chẳng hạn như http://maps.google.de, vv.)


2. Nhắp chuột vào "Bản đồ của tôi".


3. Nhấp vào "Tạo một bản đồ mới".


4. Thêm tiêu đề, và nếu bạn muốn, thiết lập các cài đặt bảo mật. Nhấp vào "Done".


5. Tìm kiếm vị trí bản đồ đầu tiên của bạn.


6. Khi bạn đã tìm thấy vị trí mà bạn muốn, nhấn vào điểm đánh dấu bản đồ.7. Trong hộp thoại đánh dấu, bấm vào "Lưu vào Bản đồ của tôi".


8. Chọn những bản đồ mà bạn tạo ra trước đó.


Bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận. Bạn có thể nhấp vào "Xem bản đồ" và thấy rằng vị trí của bạn đã được bổ sung.


9. Lặp lại cho các điểm bản đồ như nhiều như bạn muốn. 

- - - Quay trở lại trang web - - - -

Thay thế các bản đồ hiện tại với bản đồ mới của bạn. 

10. Chỉnh sửa trang

11. Tìm bản đồ mà bạn muốn thay thế và nhấp chuột vào nó.


12. Click vào liên kết "Properties".


13. Nhấp vào nút "Change".


14. Chọn mục "Bản đồ của tôi".
Lưu ý: nếu bạn muốn thay thế các bản đồ với một địa chỉ duy nhất, bạn có thể chỉ cần gõ địa chỉ của bạn vào tab Maps.


15. Chọn bản đồ của bạn và bấm "Chọn".


16. Điều chỉnh các thiết lập bản đồ của bạn và bấm vào nút "Save".


17. Khi bạn kết thúc chỉnh sửa trang của bạn, bấm vào nút "Save" và bản đồ mới của bạn sẽ xuất hiện.