Chèn các ứng dụng Gadget vào trang web

Lưu ý:Hình nhỏ quá các bạn xem không rỏ thì nhấp đúp vào ảnh để được chuyển sang ảnh lớn rỏ hơn.
Các ứng dụng Gadget 

Chèn một vài tiện ích vui khác.

            Trong cửa sổ Add a gadget to your page có rất nhiều tiện ích khác để tô điểm cho trang web của bạn như Google Calendar, 

Google NewsShow, 

Clock & Date, Weather, 

Google Clock, 

Fish, …

Ngoài ra bạn cũng có thể tìm theo chủ đề của các tiện ích:

Ví dụ để chèn tiện ích Fish vào trang web, 


sau khi nhấn Add  bạn  hãy chọn màu nền (Background Color), số lượng cá (Number of Fish), màu của từng con cá (Fish 1 Color, Fish 2 Color,…) và chọn kích thước hiển thị (Display), rồi nhấn OK là  bạn có ngay một đàn cá trên trang Web của mình, bạn có thể nhấn chuột để cho cá ăn như dưới đây:
Fish
Comments