Chúng tôi thiết kế Google Sites là tốt nhất trên Internet. Google Site Info là một nhà tiên phong và chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và phát triển cổng thông tin chuyên nghiệp trên nền Google Sites.

Đến nay chúng tôi đã tạo ra hàng trăm các trang web của Google, từ nhỏ đến lớn, các trang web cho doanh nghiệp, các trang web web 2.0, các trang web quản lý dự án, và mạng nội bộ các trang web cho các doanh nghiệp lớn với hàng ngàn người sử dụng...


Các trang web là cổng thông tin được phát triển trên Google Sites.

Google sites cho phép bạn phát triển dễ dàng để duy trì và các trang web có khả năng cung cấp cao cho doanh nghiệp với những tính năng sau đây:
.
Hoàn toàn miễn phí.
.Thiết kế hiện đại và chuyên nghiệp.
.Dễ dàng duy trì ngay cả khi không biết kỷ thuật thiết kế như thế nào.
.Khả năng mở rộng và có sẵn (Trang web của bạn nằm trong cơ sở hạ tầng của Google)
.Dễ dàng mở rộng và tích hợp các ứng dụng bên ngoài bằng cách sử dụng của sự phát triển các module được gọi là Google Gadgets.

Google Gadgets cho Google sites.


Kinh nghiệm phong phú của chúng tôi trong phát triển Google Apps cho phép chúng tôi mở rộng cổng thông tin mà chúng tôi phát triển trên Google Sites, thông qua phát triển tùy chỉnh bằng cách sử dụng Google Gadgets, Google Apps Script và Google App Engine.

Chúng tôi là chuyên gia trong việc phát triển các chủ đề và các mẫu  Google Sites Dịch vụ seo Cần Thơ