Google Analytics cho Google Site

Google analytics cho Google Sites

1. Click Sign Up để đăng ký tài khoản Google Analytics


2. Nhập URL trang web mà bạn muốn cho Google Analytics phân tích. Chọn múi giờ. Click Continue


3. Nhập thông tin liên hệ. Click Continue
4. Chọn Yes để đồng ý các điều khoản và click Create New Account


5. Copy ID (không copy dấu nháy đơn). Click Save and Finish


6. Quay trở lại Google Sites (chọn Sites mà bạn đã đăng ký với Google Analytics). Chọn More Actions -> Manage Site


7. Click General


8. Chọn Enable Google Analytics for this site. Paste ID ở phía trên vào hộp thoại bên dưới


9. Click Save changes


10. Sau khi hoàn thành bước này. Bạn phải đợi khoảng thời gian, thông thường khoản từ 12->24h để Google có thể tạo lập thông tin cho bạn. Khi đó bạn mới sử dụng được các chức năng của Google Analytics