Truy cập tệp của bạn ở bất cứ đâu

Google Drive trên máy Mac, PC hoặc thiết bị di động của bạn (hoặc trình duyệt của bạn) là nơi duy nhất để bạn nhận phiên bản cập nhật của tệp của bạn từ bất cứ đâu. Ngoài bất kỳ loại tệp nào bạn chọn để tải lên, Google Documents còn được lưu trữ trên Google Drive.

Mua sản phẩm bạn cần và phát triển linh hoạt

Bắt đầu với 5 GB bộ nhớ kèm theo dành cho mỗi người dùng của bạn. Bạn cần thêm bộ nhớ? Chỉ với $4/tháng cho 20 GB, quản trị viên có thể tập trung mua và quản lý tối đa 16TB (Đúng, đó là 16.000 GB!) bộ nhớ bổ sung cho mỗi người dùng. Xem giá

Bảng tính

Lưu giữ và chia sẻ danh sách, theo dõi dự án, phân tích dữ liệu và theo dõi kết quả bằng trình chỉnh sửa bảng tính mạnh mẽ của chúng tôi. Sử dụng các công cụ như công thức nâng cao, biểu đồ nhúng, bộ lọc và bảng tổng hợp để nhận các quan điểm mới về dữ liệu của bạn.


Đưa tệp của bạn vào cuộc sống

Chia sẻ tệp riêng lẻ hoặc cả thư mục với từng người, toàn bộ nhóm hoặc cả khách hàng, nhà cung cấp và đối tác của bạn. Tạo và trả lời nhận xét về tệp để nhận phản hồi hoặc thêm ý tưởng.


Documents

Tạo tài liệu phong phú với hình ảnh, bảng, phương trình, bản vẽ, liên kết và nhiều thứ khác. Thu thập thông tin nhập và quản lý phản hồi với tính năng nhận xét xã hội.

Bản trình bày

Tạo trang trình bày tuyệt đẹp bằng trình chỉnh sửa bản trình bày của chúng tôi, phần mềm hỗ trợ những thứ như video nhúng, hoạt ảnh và chuyển đổi trang trình bày động. Xuất bản bản trình bày của bạn lên web để mọi người có thể xem, chia sẻ chúng riêng tư.