Thiết kế Google Sites chuyên nghiệp
Google Sites cho phép bạn phát triển dễ dàng để duy trì và có sẵn các trang web với các tính năng sau đây:
Hoàn toàn miễn phí (Không có chi phí lưu trữ ), thiết kế hiện đại và chuyên nghiệp, dễ dàng để duy trì ngay cả khi không có biết kỹ thuật, khả năng mở rộng cao và có sẵn (trang web của bạn nằm trong cơ sở hạ tầng của Google), dễ dàng mở rộng và tích hợp với các ứng dụng bên ngoài bằng cách phát triển của các mô-đun được gọi là Google Gadgets.
Chúng tôi là chuyên gia trong việc phát triển các chủ đề, module và các mẫu cho Google Sites.

Một số Module giới thiệu các bạn tham khảo
Navigation Menus(Menus điều hướng):
 
Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
 
Jquery slideshow:
Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích