Google Gadget này cho phép bạn thực hiện tìm kiếm đệ quy trong các tập tin và thư mục được lưu trữ trên Google Docs từ cổng thông tin hoặc microsite của bạn.

Cung cấp cho người dùng của bạn với sự dễ dàng của việc tìm kiếm cơ sở kiến thức của họ được trực tiếp trên tài liệu của Google.

Ưu điểm

Lựa chọn để thực hiện tìm kiếm nội bộ về nội dung tài liệu sử dụng Google thuật toán để tối ưu hóa thời gian phản ứng và có được kết quả mong muốn.
Người sử dụng không phải sử dụng giao diện khác, augments suất và làm giảm thời gian đào tạo.
Cho phép bạn thực hiện tìm kiếm đệ quy theo tên tập tin hoặc nội dung văn bản từ mỗi tập tin trong một bộ sưu tập của Google Docs, Google apps với các cấp không giới hạn của hệ thống phân cấp, một cái gì đó mà không có sẵn trên Google Docs.
Ví dụ, bạn có thể tìm kiếm tất cả các file có chứa "Budget 2012" trong tên tập tin, hoặc tìm kiếm cho tất cả các tập tin có chứa "Ngân sách năm 2012" trong văn bản tìm kiếm thứ hai là một nặng hơn nhiều.