Làm việc với trang thông báo

Đăng một thông báo

1. Để đăng một thông báo, đầu tiên bạn đi đến trang Thông báo. Click New Post
2. Nhập nội dung cho thông báo.
3. Sau khi nhập nội dung xong, nếu bạn chưa muốn đăng thông báo thì chọn nút Save Draft , nếu đã sẵn sàng đăng bài lên thì nhấn nútSave


4. Nếu bạn chọn Save Draft, bạn sẽ thấy thông báo nháp đó ở phía trên cùng của trang thông báo. Nếu bạn muốn sửa thông báo nháp nào thì click chuột vào thông báo đó.
5. Khi muốn đăng thông báo nháp thì bạn click Save


Xóa một thông báo

1. Đi đến trang chứa bài muốn xóa
Lưu ý: nếu bạn đang ở một trang có chứa nhiều bài đăng thì để xóa một bài đăng nào đó bạn click chuột vào tiêu đề của bài đăng đó.
2. Click More Action và Delete Page
3. Xác nhận chắc chắn xóa
Khi xóa xong, bạn sẽ thấy hiện ra thông báo