Là một tiện ích Google tương tự như rotator tin tức Yahoo!.

Tiện ích này sẽ tự động xoay hình ảnh hoặc tin tức và video của bạn trên mạng nội bộ của bạn, vi hoặc trang web của công ty dựa trên Google Sites.

Các tính năng :

  • Administrable nguồn tin cơ sở dữ liệu
  • Cấu hình phong cách trang
  • Hỗ trợ hình ảnh và video
Phát triển bằng cách sử dụng Google Gadgets & Google Spreadsheets công nghệ