Tạo thư mục và phân quyền

Tạo thư mục và phân quyền

Bài hướng dẫn này sẽ giúp quý Thầy Cô tạo ra các thư mục để các bạn sinh viên có thể nộp bài theo từng nhóm.
Kết quả của bài hướng dẫn: 
    - Thầy Cô sẽ tạo ra được các thư mục để sinh viên nộp bài.    
    - Các nhóm không thể xem và tải được nội dung bài tập về nhà của nhóm khác.
    - Chỉ có Thầy Cô được quyền xem và sửa tất cả các bài tập về nhà của các nhóm sinh viên

Tạo thư mục trên Google Docs.


1. Đăng nhập vào Google Docs
2. Clilck Create new  chọn folder 
   


3. Đặt tên và mô tả cho thư mục vừa tạo, click Save4. Click vào Share this folder, chọn Invite People


5. Nhập địa chỉ email mà bạn muốn chia sẻ vào hộp thoại bên dưới chữ Invite. Hoặc chọn chế độ Choose from contacts để chọn những người có trong danh sách liên lạc của bạn. Nếu bạn muốn người được mời có thể chỉnh sửa ( tải tập tin, xóa tập tin, chỉnh sửa tập tin) thì chọn chế độ To edit, còn nếu bạn chỉ muốn mời người khác xem thì chọn chế độ chỉ xem To view. Nhấn nút Send


6.Nhấn Save & Close


7. Copy đường dẫn của thư mục trên


Trở lại Google Sites

1. Vào trang Bài tập về nhà 

2. Click New Post 


3. Nhập nội dung cho bài viết.


3. Tô khối nhóm người dùng được chọn (tương ứng với người dùng được cấp quyền ở phía trên) và click Link

4. Click 
Web Address và dán địa chỉ URL đã copy được ở phía trên vào hộp thoại bên dưới dòng Link to this URL và chọn Open this link in a new Window. Click OK