Google Sites trình soạn thảo HTML không cho phép bạn chèn và xem trước hầu hết các mã và bạn hầu như luôn luôn cần phải sử dụng các tiện ích để embeddings của bạn. 
Ngoài ra, nó có thể là một nỗi đau liên tục phải chuyển sang trình soạn thảo HTML và tiện ích đặc tính thay đổi và điều chỉnh và đôi khi xem trước là khác nhau từ những gì bạn nhìn thấy trên trang.Đó là nơi mà người viết nội dung động có ích. Nó giúp bạn chỉnh sửa và xem HTML trong thời gian thực và có được một bản xem trước của những gì một tiện ích thực sự sẽ như thế nào trên trang của bạn.


Hướng dẫn


Click vào Chỉnh sửa trang  Insert  Tiện ích khác   Public ►  Templates Tìm kiếm : " Dynamic Content Writer "bởi Mori Chọn ► tùy chỉnh các tiện ích hiển thị ► OK ► Save .


Kết quả

Dynamic Content Writer

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích