Tích hợp Google Apps
Kết nối với các ứng dụng mà bạn sử dụng hàng ngày, bao gồm cả Google Calendar, Google Docs, Google Maps, và nhiều hơn nữa.


Great kinh nghiệm người dùng
Điều quan trọng là cho công ty mua vào để tạo ra một mạng nội bộ đó là dễ dàng để điều hướng, sẽ rất tốt và các chức năng chính xác cách bạn cần nó để.


Trực quan an ninh và cho phép truy cập
Granular cấp quyền truy cập trang mạng nội bộ của bạn riêng tư cho người sử dụng Google Apps của bạn. Đăng nhập một lần làm cho nó dễ dàng để truy cập, nhưng rất an toàn. Chỉ định các chủ sở hữu, biên tập viên, và người xem.


Dễ sử dụng và duy trì 
Không có mã HTML cần thiết, chỉnh sửa và cập nhật mạng nội bộ như sử dụng một doc Word. Nó không cần đào tạo nhiều để có được điều này khỏi mặt đất.


Tùy chỉnh cho công ty của bạn
Xây dựng thương hiệu là rất quan trọng và đó là một ý tưởng tuyệt vời để thực hiện các giao diện của trang web công cộng của bạn thông qua mạng nội bộ của bạn. Một bài thuyết trình cũng được thiết kế và nhất quán sẽ khuyến khích sự tham gia.