Google Sites hiện đang được cung cấp tên miền Google Apps bằng cách sử dụng thế hệ kế tiếp của bảng điều khiển, trong đó có sẵn bằng tiếng Anh Mỹ.

Mặc dù Google Sites giao diện chỉ có sẵn trong tiếng Anh-Mỹ vào thời điểm này, người dùng có thể cư các trang web của họ với nội dung và văn bản không phải tiếng Anh.

Nếu bạn muốn sử dụng Google Sites với một tài khoản Google Apps quốc tế, bạn sẽ cần phải thay đổi ngôn ngữ bảng điều khiển để tiếng Anh-Mỹ. Sau đó, bạn có thể kích hoạt Trang web bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Truy cập vào bảng điều khiển quản trị tại http://www.google.com/a/yourdomain.com
  2. Trong mục "Thiết lập Tên miền", chọn "Next Generation" tùy chọn
  3. Quay trở lại bảng điều khiển chính, và nhấp vào "Thêm dịch vụ mới"
  4. Dưới "Sites," nhấp vào "Thêm vao bây giờ."