Có rất nhiều cách để tạo một trang liên hệ cho google site, mình xẽ giới thiệu cho các bạn 2 cách sau:

Hai cách này đề có sử dụng mẫu ở trong google Docs nên mình nói luôn cách tạo mẫu trong google docs trước. Cách tạo mẫu liên hệ trong google docs như sau:
  • Tới Google Docs http://docs.google.com. Đăng nhập bằng tài khoản gmail của bạn.
  • Chọn Create New (Tạo mới) trong trình đơn thả xuống chọn tiếp Form (Mẫu) để tạo ra một mẫu mới.
  • Tiếp theo các bạn cần đưa ra các câu hỏi để khách đến thăm trả lời
- Họ Tên
- Địa chỉ Email
- Tin nhắn của khách đến cho bạn, hay bất cứ gì đó mà bạn muốn ^_^
Ví dụ như hình sau:

Với: Question Title là tiêu đề câu hỏi
       Help text Một đoạn văn bản nhỏ để người xem điền đúng
       Question Type Là kiểu văn bản mà người xem phải điền đúng vào ô trống
       Make this a required question Tích vào dòng này nếu bạn muốn bắt buộc khách thăm phài điền vào nếu để trống thì khách thăn trang có thể bỏ qua không cần điền.
Cứ làm như vậy cho địa chỉ email và khi làm mẫu đến nội dung tin nhắn thì các bạn làm như hình:
  • Lưu lại mẫu của bạn và trở lại google Docs, cập nhật danh sách tài liệu mới.
Chèn biểu mẫu vào trang liên hệ của google site

        Mở tài liệu vừa lưu ở trên ra, vào Biểu mẫu >> Đi đến biểu mẫu đang mở Coppy địa chỉ trang hiện ra:

https://spreadsheets0.google.com/spreadsheet/viewform?hl=vi&hl=vi&formkey=dDlTdld3b081aGhCTXBnX0NJbFFlUWc6MQ#gid=0

        Đến trang google site của bạn kich vào Chỉnh sửa trang (chỉnh sửa trang liên hệ), tiếp theo Chèn >> Tiện ích khác ... tìm tiện ích có tên là 
Iframe Wrapper  paste đường dẫn ở trên vào ô Document / page URL
chỉnh sửa chiều rộng và chiều cao hợp lý rùi kich ok như vậy là xong.