Dựng hình điện thoại di động làm cho trang web của bạn dễ dàng hơn để đọc và điều hướng cho những người xem trang web của bạn trên một thiết bị di động. Lưu ý : Tính năng này chỉ có sẵn cho iOS 3.0 + hay Android 2,2 + thiết bị.

Dưới đây là làm thế nào để tối ưu hóa trang web của bạn cho các thiết bị di động:

  1. Đăng nhập vào trang web của bạn.
  2. Ở phía trên bên phải của cửa sổ của bạn, nhấp vào nút tác vụ khác .
  3. Chọn Quản lý trang web từ trình đơn thả xuống.
  4. Ở phía bên trái của cửa sổ của bạn, click Chung .
  5. Trong điện thoại di động phần của trang này, chọn hộp kiểm bên cạnh "trang web Tự động điều chỉnh điện thoại di động" tùy chọn.
  6. Nhấp vào Lưu thay đổi .

Sau khi bạn đã kích hoạt tính năng này, bạn có thể xem trước những gì trang web của bạn sẽ giống như trên một thiết bị di động. Nhấp vào hành động khác , và chọn trang Xem trước để người xem từ trình đơn thả xuống. Sau đó, chọn điện thoại di động tùy chọn trong thanh màu vàng ở phía trên cùng của trang.