Google analytics không còn xa lạ gì với các Seoer . Hôm nay Webvn giới thiệu 4 thủ thuật  google analytics đơn giản và khá thú vị mà các seoer nên biết.
1 . Tạo “date range” dễ dàng.

Việc phân tích traffic là hết sức quan trọng và nó chính là thước đo để đánh giá sự hiệu quả của seo và marketing online mang lại. Và chúng có thể dùng “date range” để phân tích dữ liệu theo phạm vi ngày cụ thể trên google analytic.

Chọn theo tháng

Chọn theo tuần

2. So sánh báo cáo tổng quan.

Tạo so sánh tổng quan hết sức đơn giản trong google analytics nhưng sử dụng nó chúng ta có thể so sanh đối chiếu các thay đổi theo các khoảng thời gian khác nhau.