•  Hướng dẫn sử dụng: Để sử dụng tiện ích trên có hiệu quả các bạn lưu ý một số điểm sau:
  1. Mục  Country Code: Bạn chọn quốc gia thích hợp.
  2. Mục  Phone: Nếu Thầy Tặng có số di động là 0166xxxxxx thì khi nhập vào ô này chỉ nhập 166xxxxxx
  3. Mục chọn sever Bạn có thể tuỳ chọn SV1, SV2, SV3 đều được.
  4. Mục Message Bạn gõ nội dung tin nhắn tiếng Việt không dấu, tối đa la 160 ký tự (như di động thật)
  5. Mục Verify Code: Bạn gõ lại dòng chữ hiện ra trên mục Click to reload vào ô trống. Nếu chữ hiển thị ở dòng trên khó đọc Bạn có thể bấm vào Click to reload để lấy đoạn mã khác.
  6. Cuối cùng bấm nút  Sent và chờ nhận tin nhắn ngược lại từ phía "đối tác".
  • Lưu ý: Khi nội dung tin nhắn đến máy của "đối tác". Số máy hiển thị  ở máy của họ sẽ là số của tổng đài. Vì vậy Bạn nên chèn thêm một đoạn vào nội dung tin nhắn của mình. Chẳng hạn (hãy nhắn lại cho tôi theo số 0972xxxxxx). Điều đó sẽ giúp "đối tác" biết phương hướng để "trả đạn".
        Chúc các Bạn có nhiều giờ phút tâm sự thoải mái với tiện ích này.
        Nguồn:http://sites.google.com/site/thaytangtqk/

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích